חינוך אזורי משותף

תכנית "מנטיקתנא" מבוססת על קרבה גאוגרפית בין שכנים מקהילות שונות הנמצאות במתח לאומי והיא שואפת להגביר תחושה של אזוריות משותפת בקרבם על מנת לייצר אלטרנטיבה של שוויון וסולידריות.

אנו שמחים להנגיש עבור מורים ואנשי חינוך חומרים ופעילויות שנוצרו במיוחד לנוחיותכם, במטרה להטמיע את הידע שנצבר מהסמינרים המשותפים הרבים, ממשובים שלכם ומעבודה אינטנסיבית של מיטב  אנשי המקצוע .

אנו מקווים ומאמינים שהחומרים הללו ישמשו אתכם ככלי חינוכי רב עצמה בעבודת הקודש שלכם בשדה החינוך לחיים משותפים.